Řešení a služby

Optimalizace v podnikání
Pomáháme našim klientům se zaváděním nebo optimalizací interních zdrojů. Navrhujeme řešení s použitím nejmodernějších technologii a pracovních procesů.

Nabízíme zastupitelské, kontrolní a zprostředkovatelské činnosti ve prospěch smluvních partnerů.

Bezpečnost a kontinuita v podnikání
Umožňujeme naším klientů účinně chránit své investice, ať už v oblasti zabezpečení samotné infrastruktury, osob nebo při ochraně citlivých informací. Vytváříme bezpečnostní politiky a prováděcí směrnice.

Rovněž poskytujeme poradenství při dohledu a údržbě infrastruktury a i případném zotavení z vypadku.

Marketing a komunikace
Pomáháme našim klientům s vytvářením komunikační strategie, ať už dovnitř samotné firmy nebo vůči jejím klientů a obchodním partnerům. Konzultujeme výběr vhodných komunikačních prostředků a technologii.

Tvorba webových stránek
Vytváříme moderní webové stránky - od jednoduchých firemních prezentací až po rozsáhlé aplikace. Zajistíme kompletní tvorbu včetně grafického návrhu.

Copyright © 2024 NASSAI, společnost s ručením omezeným • Web FOLDINA.cz